Σχετικά με εμάς

σχετικά με εμάς

Δικηγορική Εταιρεία Ηλιούπολης

Η Δικηγορική Εταιρεία Ηλιούπολης ιδρύθηκε στις 28-3-2012 από την δικηγόρο Μαρία Τοπακιτζιάν (Μ.Δ. Αστικού Δικαίου & Μ.Δ. Φορολογικού Δικαίου) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού και Πτωχευτικού Δικαίου, Δημοσίου, Φορολογικού και Ποινικού Δικαίου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον κάθε άλλης δικαστικής αρχής, όσο και την παροχή νομικών συμβουλών σε επίπεδο συμβουλευτικής και γνωμοδοτικής δικηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των εντολέων μας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αρμένικα, Ισπανικά).

Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων Δικηγορικών Γραφείων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών και Πιστοποιημένων Μηχανικών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην ευθύνη για το χειρισμό υποθέσεων ενώπιον οιουδήποτε ελληνικού Δικαστηρίου.

Η προσωπική επαφή και ενασχόληση με τους εντολείς μας αποτελεί το βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας μας, και μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του ίδιου και της επιχείρησής του. Βασικό μέλημά μας είναι η διαρκής ενημέρωσή μας, ώστε με την γνώση της νομοθεσίας, της νομολογίας και της επιστήμης να παρέχουμε καινοτόμες και ρεαλιστικές λύσεις, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς.

Ανάμεσα στις επιτυχίες της εταιρείας μας εντάσσονται ενδεικτικά η επιτυχής υπαγωγή εντολέα μας στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Δικαίου, η πλήρης νομική κάλυψη και διαχείριση υποθέσεων -ατομικών και εταιρικών- ευρέως νομικού φάσματος (εμπορικό, εργατικό, φορολογικό, ποινικό) μεγάλου αριθμού καταστημάτων στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, η ακύρωση ενεργειών κατάσχεσης από Τράπεζες και Ελεγκτικές Αρχές υπέρ εντολέα μας, η επιδίκαση εργατικών απαιτήσεων (αποζημίωση απόλυσης, δεδουλευμένους μισθούς, υπερεργασία και παράνομες υπερωρίες), η ακύρωση προστίμων φορολογικού περιεχομένου ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, η ακύρωση προστίμων λόγω ανασφάλιστης εργασίας, η αθώωση εντολέων μας ενώπιον των τακτικών Ποινικών Δικαστηρίων, του Εφετείου Κακουργημάτων, του Ναυτοδικείου και του Στρατοδικείου Αθηνών αλλά και η ποινική απαλλαγή τους ακόμη και στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης.