Τριγωνικές είναι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στον ΦΠΑ νομικών προσώπων με εγκατάσταση σε τρία διαφορετικά κράτη-μέλη, για τις οποίες προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία επιβολής του ΦΠΑ. Η απλοποιημένη διαδικασία των συναλλαγών αυτών έγκειται στη μη υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ του κράτους-μέλους ή τη μη υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου στο υποκείμενο άλλου κράτους-μέλους που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση σ’ αυτό.

Κατεβάστε το άρθρο