Διαμεσολάβηση

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Πρόκειται για μια διαρθρωμένη διαδικασία με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μια διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.

Γιατί να επιλέξει κάποιος τη διαμεσολαβητική οδό;

Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση κρύβεται στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία μερικά από τα οποία συνοψίζονται παρακάτω:

  1. Υπάρχει δυνατότητα η διαφορά να επιλυθεί πολύ γρήγορα (π.χ. σε μία ή δύο συναντήσεις).
  2. Μπορεί να γίνει δια ζώσης ή
  3. Το συμφωνητικό που υπογράφουν τα μέρη εφόσον συμφωνήσουν, αν κατατεθεί στο δικαστήριο, γίνεται τίτλος εκτελεστός.
  4. Έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα μέρη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να κρατήσουν εμπιστευτική ακόμα και τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν.
  5. Εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία η άσκηση αγωγής για την ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύπτεται από τη συμφωνία των μερών.

H καταληκτική συμφωνία είναι δεσμευτική όσο μια δικαστική απόφαση;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για μια δεσμευτική δικαστική απόφαση που επιβάλλεται και στους δύο αλλά για μια συμφωνία που προκύπτει από τα μέρη και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Ως εκ τούτου τα μέρη από μόνα τους έχουν την ευθύνη της απόφασης τους και δεσμεύονται να τηρήσουν τη συμφωνία τους.

Δικηγορική Εταιρεία Ηλιούπολης διαθέτει εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις και συνεργάζεται με διαπιστευμένους διαμεσολαβητές για κάθε υπόθεση διαμεσολάβησης αστικού και εμπορικού δικαίου με σκοπό την αποφυγή της δικαστικής οδού και την επίλυση της διαφοράς με μια βιώσιμη για όλα τα μέρη συμφωνία.